Administrasjon

Ansvarlig for å støtte alle avdelinger til å tilrettelegge best mulig for å ta imot både utøvere, media, publikum og frivillige.

Informasjon om hvordan du kan registrere deg som frivillig kommer her over sommeren.