Presse & media

Presse & media

SEKSJONEN ER FULL 2016

Gjennom arrangementsuken får vi besøk av i overkant av 250 personer fra nasjonal og internasjonal presse.

Du må være imøtekommende og glad i jobbe med mennesker. Du må beherske engelsk, gjerne flere språk, og kunne løse utfordringer på strak arm. Dette er en veldig viktig gruppe for oss og det de må føle seg velkommen og sett.

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES:

  • Jobbe med presse og media
  • Være med å gi utmerket service til presse og media i hovedpressesenteret og i arenaene
  • Være med å legge forholdene til rette slik at media effektivt kan dekke World Cup Nordisk
  • Være med å formidle arrangementet ut til verden – både i tekst og bilder