Service til publikum

De frivillige i denne kategorien har den viktigste jobben rettet mot vår største gruppe under arrangementet, nemlig publikum.

Informasjon om hvordan du kan registrere deg som frivillig kommer her over sommeren.