Support i arena

En kategori med mange ulike seksjoner som alle gir deg innsyn i hvor komplekst et arrangement som Skifest er og du møter mennesker på tvers av seksjoner og interesser.

Informasjon om hvordan du kan registrere deg som frivillig kommer her over sommeren.